26 thg 2, 2014

Bộ Xây dựng bỏ quy định tính diện tích theo tim tường

Bộ Xây dựng bỏ quy định tính diện tích theo tim tường
Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng sửa thông tư 16, theo đó, diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Theo thông tin đăng tải ngày 25/2 trên website Bộ Xây dựng (moc.gov.vn), Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhàở.

Theo đó, sửa đổi về sở hữu chung, sở hữu riêng "Đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại ký với chủ đầu tư thì ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên còn phải ghi rõ thêm các nội dung sau đây: phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư; diện tích sàn xây dựng căn hộ; diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán căn hộ; ...

Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy như ví dụ theo hình vẽ dưới đây và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký; biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ".


Việc Thông tư 16 quy định thêm cách tính diện tích căn hộ chung cư mâu thuẫn với Luật Nhà ở được coi là nguyên nhân ngòi nổ cho những tranh chấp căng thẳng giữa người mua nhà, chủ đầu tư nhiều năm qua.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi nội dung quy định cách tính diện tích căn hộ chung cư tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD cho phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71.

0 bình luận:

Đăng nhận xét