11 thg 1, 2013

Từ 14/1, tất cả chung cư phải có Ban quản trị


Từ 14/1, tất cả chung cư phải có Ban quản trị
Từ 14/1, các nhà chung cư khi đưa vào sử dụng và vận hành phải có Ban quản trị.

Từ 14/1, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng quy chế mới về quản lý sử dụng nhà chung cư. Các nhà chung cư khi đưa vào sử dụng và vận hành phải có Ban quản trị.


Ban quản trị để bảo vệ quyền và lợi ích cho chủ sở hữu và những người sử dụng nhà chung cư.
Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng giá trần dịch vụ nhà chung cư; kiểm tra việc thực hiện quản lý giá dịch vụ nhà chung cư và điều chỉnh giá trần dịch vụ nhà chung cư phù hợp với thực tế.
Đối tượng áp dụng cơ chế mới này là các dự án phát triển nhà ở để bán (có nhiều chủ sở hữu), nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua (có một chủ sở hữu), bao gồm cả nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp.
Theo quy chế mới, nhà chung cư chỉ được đưa vào quản lý sử dụng, vận hành khi có đủ các điều kiện như: đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; được cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực và giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; được chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì nhà chung cư do nhà thầu thiết kế, nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt.
Về thời hạn bảo hành nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo hành nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do người sử dụng gây ra. Trường hợp tổ chức, cá nhân thi công xây dựng hoặc bán căn hộ nhà chung cư mà không thực hiện nghĩa vụ bảo hành nhà chung cư theo quy định thì chủ sở hữu nhà chung cư có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết; nếu gây thiệt hại cho người khác thì tổ chức, cá nhân gây thiệt hại phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Đáng lưu ý, trong việc tổ chức quản lý việc sử dụng nhà chung cư phải có Ban quản trị. Ban quản trị gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng và là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

0 bình luận:

Đăng nhận xét